Privacybeleid

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
2016/679 op 25 mei 2018, hebben wij ons privacybeleid aangescherpt.

1. Onze verplichtingen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Opdat u in alle rust op onze website kunt navigeren, zetten wij, TRIGANO VDL, als
verwerkingsverantwoordelijke, uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en
gebruiken, om u dagelijks nieuwe diensten te verlenen met inachtneming van uw rechten.
Wij beschermen uw privacy door waarborging van de bescherming, de vertrouwelijkheid, het behoud
van kwaliteit, de beschikbaarheid en de veiligheid van de persoonsgegevens, die u ons toevertrouwt
op al onze communicatiekanalen.
Wij treffen alle maatregelen die nodig zijn om:
 u een duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de manier waarop uw
persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt;
 alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, aantasting of toegang door
een onbevoegde derde;
 uw persoonsgegevens uitsluitend te bewaren, zolang als nodig is voor de verwerking of voor de
bepaalde dienst;
 u te allen tijde de mogelijkheid te bieden tot toegang en wijziging van uw persoonsgegevens die
wij verwerken.

Om deze doelstellingen te bereiken, treffen wij de technische en organisatorische maatregelen die
geschikt zijn om ons te waarborgen dat de verwerkingen in overeenstemming zijn met het toepasselijk
recht inzake van bescherming van de persoonsgegevens.

1. Bij welke gelegenheden en welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, wanneer:
 u een account aanmaakt op onze internetsite;
 u onze internetsite bezoekt, die cookies kan gebruiken;
 u communiceert met onze klantenservice;
 u lid wordt van onze nieuwsbrief.

In dit verband moet TRIGANO VDL in de hoedanigheid van de verwerkingsverantwoordelijke een
Verwerking van de gegevens, met inachtneming van de geldende reglementering, waarvan het doel is
de communicatie met u en de verwerking van uw bestellingen mogelijk te maken. Zodoende kan de
gebruiker van de site, na uw inschrijving op onze site en onder voorbehoud dat er verder geen bezwaar
is, nieuwsbrieven en informatieve inhoud ontvangen.

De informatie, waarvan het verzamelen strikt noodzakelijk is om u een dienst te leveren, wordt
aangeduid met een asterisk en betreft meestal uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres.

Wat betreft de cookies die worden verzameld bij uw verbinding met de Site TRIGANO VDL, verzoeken
wij u ons Cookiebeleid te raadplegen.
Wij kunnen eveneens uw gegevens moeten verzamelen, wanneer u online solliciteert via de
wervingsmodule. Wat betreft de werving, verzoeken wij u het beschermingsbeleid voor
persoonsgegevens te raadplegen, dat bestemd is voor de sollicitanten door op de volgende link te
klikken.

2. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?
Wij zorgen ervoor dat slechts bevoegde personen binnen TRIGANO VDL toegang kunnen hebben tot
uw persoonsgegevens.
Wij kunnen uw gegevens meedelen aan derden die handelen in de hoedanigheid van verwerkers,
gebonden door een overeenkomst van onderaanneming, met name voor het uitvoeren van diensten
voor hosting, opslag, communicatie, gegevensverwerking, beheer van databases dan wel van
onderhoud van informatiesystemen. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met
andere maatschappijen van het TRIGANO concern op Europees niveau. Deze maatschappijen en deze
verwerkers zullen gebonden zijn aan dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen als
TRIGANO VDL.
3. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
De persoonsgegevens worden opgeslagen met inachtneming van de Franse wet en Europese
regelgeving.
Als onze dienstverlener buiten de Europese Unie opereert, beschermen wij de vertrouwelijkheid van
uw persoonlijke informatie en uw rechten door gebruik te maken van de door de Europese Commissie
aanbevolen bepalingen inzake gegevensbescherming.
Voor de bewaartermijnen van de gegevens worden de aanbevelingen van de CNIL [Franse Commissie
inzake informatica en vrijheden] en/of de wettelijke verplichtingen in acht genomen:
Bewaartermijnen van persoonsgegevens door TRIGANO VDL
Gegevens van uw account: 3 jaar na uw laatste contact met TRIGANO VDL
Identiteitsbewijs dat verstrekt is in het kader van het uitoefenen van de rechten van ondervraging,
toegang, rectificatie en bezwaar: 3 jaar na datum van ontvangst door TRIGANO VDL
Na deze termijnen kunnen wij overgaan tot het archiveren van de gegevens, met name om te voldoen
aan de verjaringstermijnen voor de rechtszaken.
4 Beheer van de cookies
Bij het raadplegen van onze internetsite, kunnen wij, als u het accepteert, op uw computer cookies
moeten plaatsen, dankzij uw navigatiesoftware. De cookies maken het ons mogelijk, tijdens de duur
van de geldigheid of registratie ervan, uw computer te identificeren bij uw volgende bezoeken.
Partners of dienstverleners van TRIGANO VDL, of derde vennootschappen, kunnen eveneens cookies
op uw computer moeten plaatsen. Bepaalde cookies zijn onmisbaar voor het browsen op onze site,
het weghalen ervan kan moeilijkheden opleveren. Alleen de zender van een cookie kan de in deze
cookie vervatte informatie lezen of wijzigen.
U zult hieronder de informatie vinden over cookies die kunnen worden geplaatst op uw computer,
wanneer u de pagina’s bezoekt van de site https://www.challenger-motorhomes.com/nl/, alsook de

mogelijkheden, waarmee u de registratie van deze cookies op uw computer kunt
verwijderen/weigeren.

Elementor

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Elementor voor content creatie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Flow-Flow Social Stream

Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Flow-Flow Social Stream voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
Expiratie
Sessie
Functie

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Google Analytics

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Google Adsense

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Adsense voor het tonen van advertenties. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Adsense Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Wordfence

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Wordfence voor website veiligheid. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Wordfence Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

YouTube

Functioneel

Gebruik

We gebruiken YouTube voor het tonen van video's. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
comparateur
Expiratie
Functie
Naam
e_globals
Expiratie
Functie
Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_choice
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics-anonymous
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_consent_status
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel
Expiratie
Functie
Naam
PHPSESSID
Expiratie
Functie
Naam
tdvp_https://www.challenger-camping-cars.fr/sites/fr.challenger.unikmedia.fr/files/shared/c_prod
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_type
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
tdvp_https://www.challenger-camping-cars.fr/sites/fr.challenger.unikmedia.fr/files/360/3048XLB/m
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_0
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cywyc_data
Expiratie
Functie
Naam
cmplzDashboardDefaultsSet
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_1
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_2
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplzFormValues
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_3
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
clientId
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_4
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_layout
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
qm-container-height
Expiratie
Functie
Naam
tdvp_https://www.challenger-camping-cars.fr/sites/fr.challenger.unikmedia.fr/files/360/3048XLB/s
Expiratie
Functie
Naam
cywyc_token
Expiratie
Functie
Naam
debug
Expiratie
Functie
Naam
1641473524.225e9b0a320e2f9a34e06df3b514694993f2932092c083b9db1ff4cf08b39ed590775c1107a003e754f8232da
Expiratie
Functie
Naam
Drupal.toolbar.collapsed
Expiratie
Functie
Naam
Drupal.tableDrag.showWeight
Expiratie
Functie
Naam
Drupal_toolbar_collapsed
Expiratie
Functie
Naam
Drupal_tableDrag_showWeight
Expiratie
Functie
Naam
404s_displayType
Expiratie
Functie
Naam
wf-repair-file-sudo
Expiratie
Functie
Naam
Console/Mode
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-2
Expiratie
Functie
Naam
persist:hs-beacon-9db9417a-5e2f-41dd-8857-1421d5112aea
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-j042jylrre
Expiratie
Functie
Naam
log_displayType
Expiratie
Functie
Naam
wpr-hash
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-1
Expiratie
Functie
Naam
undefined
Expiratie
Functie
Naam
NavigationWidth
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_consenttype
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
persist:hs-beacon-message-9db9417a-5e2f-41dd-8857-1421d5112aea
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-7
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-3
Expiratie
Functie
Naam
wistia
Expiratie
Functie
Naam
e_site-editor
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-5
Expiratie
Functie
Naam
redirect_displayType
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-4
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiratie
Functie
Naam
Console
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
wpr-show-sidebar
Expiratie
Functie
Naam
ff_news
Expiratie
Functie
Naam
1663957924.2d3566c971910293fe0445e6d34ce5bfeab00c232fcf62fd5a4bd214c2573c75cf6a1bf454dbc19f3c9d5cb29
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_banner-status
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
semrushSwaFloating
Expiratie
Functie
Naam
semrushSwaUser
Expiratie
Functie
Naam
e_kit-elements-defaults
Expiratie
Functie
Naam
_ampl
Expiratie
Functie
Naam
wp-autosave-1
Expiratie
Functie
Naam
_gat_semrushSwaTracker
Expiratie
Functie
Naam
wpml-job-list-collapsed
Expiratie
Functie
Naam
ff_first_time
Expiratie
Functie
Naam
_ga_R1Z4G60Q01
Expiratie
Functie
Naam
hsoffset_pays_5ffd6b0a447b9
Expiratie
Functie
Naam
NRBA_SESSION
Expiratie
Functie
Naam
e_document/global
Expiratie
Functie
Naam
e_wp
Expiratie
Functie
Naam
google_current_tip
Expiratie
Functie
Naam
youtube_current_tip
Expiratie
Functie
Naam
hideUberUntil
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrer
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrerTime
Expiratie
Functie
Naam
ub_current_user
Expiratie
Functie
Naam
pbid
Expiratie
Functie
Naam
pys_first_visit
Expiratie
Functie
Naam
pysTrafficSource
Expiratie
Functie
Naam
pys_landing_page
Expiratie
Functie
Naam
_fbp
Expiratie
Functie
Naam
_fbc
Expiratie
Functie
Naam
last_pysTrafficSource
Expiratie
Functie
Naam
pys_start_session
Expiratie
Functie
Naam
last_pys_landing_page
Expiratie
Functie
Naam
pys_session_limit
Expiratie
Functie
Naam
semrushSwaDoc
Expiratie
Functie
Naam
1711129323.64336f28960ff9d5557d3fde12c50f05eab00c232fcf62fd5a4bd214c2573c75cf6a1bf454dbc19f3c9d5cb29
Expiratie
Functie
Naam
popup-29188-impressions-count
Expiratie
Functie
Naam
hsoffset_elementor_library_
Expiratie
Functie
Naam
_gcl_aw
Expiratie
Functie

Met de instellingen van uw browser zult u, te allen tijde, eenvoudigweg en gratis, kunnen kiezen of u
het registreren van cookies op uw computer al dan niet accepteert. U kunt uw browser configureren,
zoals u wilt, zodat cookies worden geaccepteerd en op uw computer geregistreerd of, juist niet, zodat
ze worden geweigerd.
U kunt uw browser instellen:
Zodat het accepteren of weigeren precies aan u wordt voorgesteld, voordat een cookie geregistreerd
kan worden;
Om systematisch het registreren van cookies op uw computer te weigeren.
Let op: Elke instelling die u kunt starten op uw browser met betrekking tot het accepteren of het
weigeren van cookies, zal uw navigeren op het internet en uw toegangsvoorwaarden voor bepaalde
diensten, die het gebruik van cookies vereisen, kunnen wijzigen.
Als u ervoor kiest het registreren van cookies op uw computer te weigeren, of als u die cookies
verwijdert die erop worden geregistreerd, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen die
verband houden met het verslechterd functioneren van onze diensten; dit als gevolg van het feit dat
het voor ons onmogelijk is de cookies te registreren of te raadplegen, die nodig zijn voor het
functioneren ervan en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.
Hoe uw keuze te maken, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
De configuratie van elk softwareprogramma is verschillend. Ze wordt meestal beschreven in het
hulpmenu van uw navigatiesoftware. Wij verzoeken u dus ervan kennis te nemen. U kunt zodoende
weten op welke manier u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.
Voor Internet Explorer: “ Extra ”; “ Internetopties ”; “ Privacy ”
Voor Safari: “ Safari ”; “ Voorkeuren ”; “ Privacy ”
Voor Chrome: “Instellingen”; “Geavanceerde instellingen”; “Privacy”; “Instellingen voor inhoud”;
“Cookies”
Voor Firefox: “ Extra ”; “ Opties ”; “ Privacy ”5. Onze veiligheids en vertrouwelijkheidsverplichtingen

Het eerbiedigen van uw recht op bescherming, op veiligheid en op vertrouwelijkheid van uw gegevens
is onze prioriteit.
TRIGANO VDL treft organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen, die afgestemd zijn op de
graad van gevoeligheid van de persoonsgegevens, om ze te beschermen tegen alle kwaadaardige
indringing, elk verlies, elke aantasting of openbaarmaking aan onbevoegde derden.
Bij het opstellen, het ontwerpen, de selectie en het gebruik van onze diensten die berusten op de
verwerking van persoonsgegevens, houdt TRIGANO VDL reeds bij het ontwerpen ervan rekening met
de bescherming van de persoonsgegevens
Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, wordt de toegang ertoe beperkt tot de
medewerkers van TRIGANO VDL of dienstverleners die handelen in opdracht van TRIGANO VDL, die ze
nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot
uw gegevens worden gebonden door een geheimhoudingsplicht.

6. Welke zijn uw rechten?
Met als doel u in staat te stellen onze gebruiksdoeleinden van uw persoonsgegevens te controleren,
hebt u de volgende rechten:
recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken;
recht op rectificatie;
recht op het wissen;
recht op overdraagbaarheid van gegevens;
recht op beperking van de verwerking;
recht op het vaststellen van richtlijnen voor de bewaring, het wissen en de communicatie van uw
persoonsgegevens na uw overlijden.


U kunt uw rechten uitoefenen:
per email met een kopie van een identiteitsdocument (dit gegeven gebruiken wij om te
verifiëren of de indiener van het verzoek wel de persoon is, die bij de verwerking is betrokken):
cfauron@trigano.fr
per post met een kopie van een identiteitsdocument (dit gegeven gebruiken wij om te
verifiëren of de indiener van het verzoek wel de persoon is, die bij de verwerking is betrokken)
door zich te richten tot: TRIGANO VDL DPO 1, avenue de Rochebonne CS 69003
07302 TOURNON SUR RHÔNE CEDEX

Neem op de bovengenoemde adressen contact met ons op, als u bijzonderheden over de inhoud van
deze rechten wenst.
Wij verstrekken u onze antwoorden op uw verzoeken zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een
maand na de ontvangst van uw verzoeken.

Denk eraan, opdat uw verzoek efficiënter wordt behandeld, om:
ons de bij uw verzoek betrokken verwerking(en) aan te geven;ons het recht (de rechten) aan te geven dat (die) u wenst toe te passen;
ons een kopie van een identiteitsdocument te verstrekken (dit gegeven gebruiken wij
om te verifiëren of de indiener van het verzoek wel de persoon is, die bij de verwerking
is betrokken)
Klik hier om u ogenblikkelijk uit te schrijven voor alle marketing mededelingen van TRIGANO VDL
Bij moeilijkheden in verband met het beheer van uw persoonsgegevens verzoeken wij u contact met
ons op te nemen, alvorens een klacht in te dienen bij de CNIL [Franse Commissie inzake informatica en
vrijheden].

Verkoopactie Happy Camperdays

Saut Wingsuit Challenger X250

Promoties enkel geldig op de betreffende modellen van de collectie 2024 en beperkt tot België en Nederland.

Actie geldig tmt 30 juni 2024, zolang de voorraad strekt !